Skip to main content

PRIVACYBELEID

Via Kinderopvang De Vlinderkes worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kinderopvang De Vlinderkes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

-wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
-wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
-wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
-wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
-wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Contactgegevens

Kinderdagverblijf De Vlinderkes
Heidestraat 106 – 3581 Beverlo
Gsm : 0479 12 09 69
info@devlinderkes.be
BTW BE0842 370 665

Kinderopvang De Vlinderkes is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17/03/2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
Naam
Email
Telefoon
Adres

IP-adres
Als u een bericht stuurt, hebben wij deze gegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe diensten:

-per e-mail
-via social media

Schriftelijk contact
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels e-mail op het e-mailadres info@devlinderkes.be

Telefonisch contact
Wij vragen bij het sturen van een bericht om je telefoonnummer. Deze gebruiken we voor het snel contact opnemen en overleggen in het geval van een probleem bij je aanvraag. Ook gebruiken we het telefoonnummer om contact op te nemen in het geval van problemen. Uiteraard mag je ook zelf telefonisch contact met ons opnemen. Telefoongesprekken gestart door ons of door jou worden beide niet opgeslagen.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden